• hjem logo
 • hvem logo
 • hva logo
 • hvor logo
 • Interimledelse
  Bård tilbyr interimledelse av bedrifter i oppstart-, vekst- og omstillingsfaser. Utover en rekke styreverv, kommer erfaringen særlig fra;
  Norinnova, som nesten tredoblet omsetningen både gjennom M&A og organisk vekst under hans ledelse, og fra ledergruppen i
  Fronter, som ble et av europas raskeste voksende IT-selskaper.

  Prosjektledelse / Forretningsutvikling
  Bård kan være prosjektleder, med særlig erfaring fra:
  Produktutvikling/IKT: Som Fronters utviklingsleder og prosjektleder for store kundeprosjekter. Bl.a. for prosjektene London Grid for Learning (budsjett £20M) og Online Community Learning Environment for NCSL som ble kåret til et av de beste eGovernment prosjektene i UK av British Telecom.
  Finansiering: Han har lang erfaring som såkorninvestor, fra kapitalinnhenting og fra prosjektfinansiering fra virkemiddelapparatet.
  Strategi: Bård har vært rådgiver og involvert i et strategiutvikling for et 30-talls bedrifter, særlig innen områdene IKT, romindustri og eHelse.
  M&A/Exit: Som Adm. Dir. i Norinnova ledet han fusjonen mellom Norinnova og TTO Nord. Fusjonen omtales som en suksess av de ansatte, av kundene og av eierne. Han har ledet mange investeringsbeslutninger og også solgt flere selskaper.
  Næringsklynger: Gjennom styrearbeid og som kontraktspartner har Bård erfaring med hva som skal til for å lykkes med utvikling og finansiering av næringsklynger.

  Mentor: Bård kan være mentor for gründerteam og styrer. Med en rammeavtale kan han ta ansvaret som prosjektleder på enkelte deler av produkt- og forretningsutviklingen og være en sparringspartner for øvrig virksomhet. Bård har også lang erfaring i å presentere, engasjere og foredra innen næringsutvikling, næringspolitikk og innovasjon, og han har jobbet som foreleser på UiO, UiT og NITH.

  Bilde av Bård Hall
  CV Bård Hall