• hjem logo
  • hvem logo
  • hva logo
  • hvor logo
  • image rotation

    Selskapet Þ tenari er konsulentselskap basert i Tromsø som spesialiserer seg på prosjektledelse, interimledelse og mentortjenester. Þ tenari er operative prosjektledere på forretnings- og produktutviklingsprosjekter for både vekstbedrifter og utviklingsmiljø. Þ tenari har erfaring fra ledelse av bedrifter og styrearbeid i konsept-, oppstarts-, ekspansjons- og omstillingsfasen og tilbyr både mentortjenester og interimledelse i disse fasene.

    Logoen Þ til konsulentselskap Þ tenari er den norrøne bokstaven thorn som stammer helt tilbake til runealfabetet og uttales som «th». Navnet tenari er en omskriving av det norrøne ordet Þenari som uttales «thenari» og betyr ganske enkelt kongelig tjener. Våre kunder skal behandles kongelig og som konsulenter tar vi jobbene som kundene ikke kan eller ønsker å gjøre selv; slik som en Þenari.