• hjem logo
 • hvem logo
 • hva logo
 • hvor logo
 • image rotation

  Fyrin er et nettverk av investorer og forretningsutviklere lokalisert i Nord-Norge som ønsker å bidra til finansiering av vekstselskaper i landsdelen. Fyrin tar en aktiv eierrolle hvor vi tilbyr vår kompetanse og nettverk for å skape verdier for våre investorer og øke sjansen for vekstbedriftene lykkes.

  Fyrin har samarbeidsavtaler med andre fond, og tar ledelsen (lead) i investeringskonsortium, slik at våre investeringer noen ganger vil dobles (eller triples) og er dermed utløsende for å tiltrekke ytterligere fond og kapital til landsdelen.

  Fyrin tilbyr vekstbedriftene en helhetlig tjeneste på finansiering. Vi bidrar både til å hente privat kapital og til prosjektfinansiering. Vi er fleksible og kan tilby bistand til prosjektfinansiering utelukkende basert på suksesshonorar.

  Fyrin vil også skape en arena hvor gründere og investorer møtes for uforpliktende kunnskapsdeling. Når Fyrin har funnet et interessant vekstselskap, så setter vi sammen et holdingselskap utelukkende for denne bedriften. En investor i Fyrin velger dermed helt selvstendig hvilke selskaper man ønsker å investere i. Det vil være flere eiere i disse holdingselskapene slik at også en liten investering kan bli en viktig del av en større finansieringspakke ilag med andre erfarne investorer. Forretningsutviklerne i Fyrin forvalter holdingselskapene slik at det blir enkelt for investorer å følge opp sine investeringer og å utnytte nasjonale virkemidler for reduksjon av risiko, som f.eks. skattelette. Gjennom å være en del av et større nettverk får investorene mindre risiko til lavest mulige forvaltningskostnader. Sist men ikke minst, alle våre forretningsutviklere er også investorer og investerer egne penger.